Thanh toán trực tiếp

Có hai hình thức thanh toán trực tiếp:

  1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Tân Phương Quyên cho tổng đơn hàng khách hàng dự định lấy.
  2. Thanh toán theo từng chuyến giao hàng tại công trình cho người giao hàng của Công ty Tân Phương Quyên.